Max volym

Ställ in maxvolymen på ljudsignalen från de analoga ljudutgångarna (VARIABLE).

Av
(Standard):

Ställ inte in maximal volym. (100 (+6 dB))

95 (+1dB) / 90 (-4dB) / 85 (-9dB) / 80 (-14dB)

Tillbaka upp