Ansluta till en enhet som har utgångar för digitalt ljud

Använd den här anslutningen för att spela upp digitala ljudsignaler på den här enheten eller konvertera signaler för uppspelning med D/A-konverteraren. länk

Conne DigitalOut SA12SE
OBSERVERA

DIGITAL AUDIO IN-anslutningen (COAXIAL) är utrustad med en kortslutningsbrygga. Ta bort denna brygga för att ansluta en extern enhet. För eventuell bruk i framtiden bör du förvara bryggan på en säker plats där det inte finns risk att den tappas bort.

Specifika ljudformat som stöds

Tillbaka upp