Ansluta enheter med fjärrkontrollanslutningar

När du använder den här enheten ansluten till en Marantz-förstärkare tar enheten emot funktionssignaler från förstärkaren och manövreras enligt dessa.

Därefter konfigurerar du “Anslutning” och “Inställning”.

Anslutning

Använd den medföljande kabeln för fjärranslutning för att ansluta REMOTE CONTROL IN-uttaget på den här enheten och REMOTE CONTROL OUT-uttaget på förstärkaren.

Inställning

Ställ EXTERNAL/INTERNAL-knappen på enheten på “EXTERNAL”.

Inställningen inaktiverar fjärrkontrollens mottagningssensor på enheten.

Rikta fjärrkontrollen mot mottagningssensorn på förstärkaren när du vill manövrera enheten.

Om du vill använda enheten utan att ansluta en förstärkare ställer du knappen på “INTERNAL”.

Conne Remote SA12SE

Tillbaka upp