HP AMP Gain

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Ställ in detta efter impedansen på de anslutna hörlurarna. Det är lämpligt att ställa in detta på “Low”-sidan om hörlurarna har låg impedans och på “High”-sidan om de har hög impedans.

Low
(Standard):

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Low”.

Middle:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Middle”. Ställ in detta om volymen är för låg vid fabriksinställningen.

High:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “High”. Ställ in när volymen är för låg, även om ingångsnivån är “Middle”.

OBSERVERA

Volymen i hörlurarna varierar beroende på inställningen “HP AMP Gain”. Sänk volymen eller stäng av ljudet tillfälligt innan du ändrar den här inställningen under tiden du spelar upp ljud.

Tillbaka upp