Tips

Jag vill byta filter för att ändra ljudkvalitet

Byt filteregenskaper. länk

Jag vill ha analogt ljud av högre kvalitet

Stäng av displayen för att minska påverkan från displayen och displaykretsen på den analoga utsignalen. länk

Stäng av den digitala utgången för att minska påverkan från den digitala ljudkretsen på den analoga utsignalen. länk

Hörlurskretsen kan avbrytas för att minimera bruset från hörlurarnas krets som kan störa den analoga ljudutsignalen. Ställ in “Off” på “Phones”. länk

Jag vill stänga av belysningen

Ändra inställningen så att belysningen alltid är avstängd. länk

Jag vill visa Super Audio CD-text

Den här enheten stödjer Super Audio CD-text. Tryck på INFO-knappen för att byta informationen som visas på displayen. länk

Jag vill spela upp den flerkanaliga delen av en Super Audio CD

Den här enheten kan spela upp flerkanaligt ljud genom att mixa ned det till två kanaler. Tryck på SOUND MODE-knappen och välj “MULTI”. länk

Jag vill spela upp alla spår på en DVD-R/-RW/+R/+RW eller CD-R/-RW i slumpvalsläge

Slumpmässig uppspelning kan väljas med MODE/TRIM-knappen och välja “All Mode” som uppspelningsläge innan uppspelning. länk

Jag vill enbart spela upp en viss mapp

Tryck på MODE/TRIM-knappen för att ställa in uppspelningsläget till “Folder mode”. (länk, länk)

Jag vill inte att USB-minnesenheten ska starta uppspelning automatiskt

Ställ in “Off” på “Resume Play”. länk

Jag vill använda enhetens fjärrkontroll för att styra en Marantz-förstärkare

Tryck på REMOTE MODE AMP-knappen för att växla fjärrkontrollens funktion till förstärkarläge. länk

Mer information finns i förstärkarens bruksanvisning.

Tillbaka upp