Resume Play

När medialäge för uppspelning växlas, USB-minnesenheten kopplas bort och sedan ansluts igen eller strömmen stängs av och därefter slås på igen under uppspelning av USB-minnesenheten, kommer enheten ihåg punkten där uppspelningen stoppades (återupptagningsinformation) så att uppspelningen kan återupptas från spårets början.

On
(Standard):

Återupptagningsfunktionen är inställd.

Off:

Återupptagningsfunktionen är inte inställd.

OBSERVERA

Återupptagningsfunktionen fungerar även om USB-minnesenheten kopplas bort och sedan ansluts igen. Om en annan USB-minnesenhet ansluts tas återupptagningsinformationen bort från den första USB-minnesenheten.

Återupptagningsinformationen kan tas bort om USB-minnesenheten kopplas bort och filer läggs till eller tas bort.

Tryck på Square Black när uppspelningen stoppas om du vill ta bort informationen om återupptagning. “Resume Off” visas.

Återupptagningsinformation registreras inte när strömmen stängs av genom att trycka på Power Button under uppspelning av en USB-minnesenhet.

Tillbaka upp