Ansluta en förstärkare

Conne AnalogOut SA12SE
OBSERVERA

Sätt aldrig i kortslutningsbryggan i AUDIO OUT-anslutningarna. Det kan skada utrustningen.

Tillbaka upp