Timer Play

Uppspelning på enheten kan göras med timerinställning genom att använda timern.
(Ansluta timernlänk)

On:

Timeruppspelning har ställts in. Välj det medialäge för uppspelning som ska användas vid timeruppspelning.

Off
(Standard):

Timeruppspelning är inte inställt.

Använda timerfunktionen

Slå på strömmen till de anslutna komponenterna.
Lägg i en skiva eller anslut en USB-minnesenhet.
Växla enhetens medialäge till den media som ska spelas upp med hjälp av timern.
Ändra förstärkarens funktion till ingång från den anslutna huvudenheten.
Ställ in timern på önskad tid.
Starta timern.

Strömmen till de komponenter som är anslutna till timern stängs av.

Vid den angivna tidpunkten slås de olika komponenterna automatiskt på och uppspelningen startar från det första spåret.

OBSERVERA

Läs bruksanvisningen till din ljudtimer för mer information om anslutning till, och användning av, ljudtimer.

Timeruppspelning kan inte användas samtidigt med slumpmässig, upprepad eller programmerad uppspelning.

Tillbaka upp