Anslutningar

OBSERVERA

Sätt inte i strömsladden förrän alla anslutningar har slutförts.

Bunta inte ihop nätkablarna med anslutningskablarna. I annat fall riskerar du att få brum och brus i ljudåtergivningen.

Kablar som används för anslutningarna

Använd de kablar som passar till de enheter du vill ansluta.

Ljudkabel
(medföljer)

Conne Cable A

Fjärranslutningskabel
(medföljer)

Conne Cable R

Optisk kabel
(Säljs separat)

Conne Cable D

Koaxial digitalkabel
(Säljs separat)

Conne Cable C

USB-kabel
(säljs separat)

Connection_Cable S

Tillbaka upp