Menyöversikt

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Betydelse

Sidan

Phones

Växlar hörlursutsignalen mellan på/av.

HP AMP Gain

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren.

Resume Play

När medialäge för uppspelning växlas, USB-minnesenheten kopplas bort och sedan ansluts igen eller strömmen stängs av och därefter slås på igen under uppspelning av USB-minnesenheten, kommer enheten ihåg punkten där uppspelningen stoppades så att uppspelningen kan återupptas från spårets början.

AutoStandby

Väljer om enheten ska gå in i standby-läge automatiskt när enheten har varit i stoppläge i mer än 30 minuter.

Timer Play

Uppspelning på enheten kan göras med timerinställning genom att använda timern.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope SettingMenu RC005PMSA

Tillbaka upp