Ansluta till en enhet som har ingångar för digitalt ljud

Du kan lyssna på digitalt ljud genom att ansluta en AV-mottagare eller D/A-konverterare som har en digital ljudanslutning till den här enheten.

Conne DigitalIn SA12SE
OBSERVERA

Den digitala ljudutgången inaktiveras under uppspelning av HD-skikt av Super Audio CD-skivor och DSD-filer.

Den digitala ljudutgången inaktiveras under uppspelning av DSD-filer och linjära PCM-signaler med en samplingsfrekvens på 352,8/384 kHz via enhetens D/A-konverterare.

Sätt aldrig i kortslutningsbryggan i DIGITAL AUDIO OUT-anslutningen (COAXIAL). Det kan skada utrustningen.

Tillbaka upp