AutoStandby

Väljer om enheten ska gå in i standby-läge automatiskt när enheten har varit i stoppläge i mer än 30 minuter.

On
(Standard):

Aktivera automatiskt standbyläge.

Off:

Inaktivera automatiskt standbyläge.

Tillbaka upp