Ansluta timern

Timeruppspelning är möjlig på den här enheten när en timer och en förstärkare är anslutna till enheten.
(Timer Playlänk)

Conne Timer SA12SE

Tillbaka upp