Pilot zdalnego sterowania

Obsługa omawianego urządzenia

Aby włączyć wzmacniacz, naciśnij przycisk REMOTE MODE AMP w celu przełączenia pilota zdalnego sterowania w tryb sterowania wzmacniaczem.

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Przycisk DISPLAY

Służy do włączania/wyłączania wyświetlacza. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć lampkę podświetlenia.

Przyciski wyboru źródła sygnału (INPUT kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służy do wyboru źródła sygnału. link

Przycisk zasilania ( Power Button AMP)

Służy do włączania/wyłączania zasilania (przełączania w tryb czuwania). link

Przycisk wyboru trybu zdalnego sterowania (REMOTE MODE AMP)

Przełącza pilota zdalnego sterowania w tryb sterowania wzmacniaczem.

Przycisk ENTER

Określa wybór.

Przycisk SETUP

Powoduje wyświetlenie menu ustawień na ekranie. link

Przycisk menu służący do regulacji balansu głośności (MODE/TRIM)

Powoduje wyświetlenie menu regulacji balansu głośności na ekranie.link

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Przycisk MUTE

Wyciszanie dźwięku wyjściowego. link

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Znajdujący się w zestawie pilot zdalnego sterowania poza obsługą tego urządzenia może służyć do obsługi odtwarzaczy firmy Marantz. Aby włączyć odtwarzacz CD firmy Marantz, naciśnij przycisk REMOTE MODE CD w celu przełączenia pilota zdalnego sterowania w tryb sterowania odtwarzaczem CD.

Przycisk zasilania ( Power Button CD)

Przycisk wyboru trybu zdalnego sterowania (REMOTE MODE CD)

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Przycisk DISPLAY

Przyciski systemowe

Przyciski przechodzenia ( Skip-Left / Skip-Right )

Przycisk zatrzymania ( Square Black )

Przycisk odtwarzania ( Triangle Right )

Przycisk pauzy ( Pause )

Przycisk informacyjny (INFO)

Przyciski numeryczne (0 – 9, +10)

Przycisk RANDOM

Przycisk REPEAT

Przycisk FILTER

Przycisk SOUND MODE

Przycisk ENTER

Przycisk SETUP

Przycisk wyboru trybu odtwarzania (MODE/TRIM)

Przycisk OPEN/CLOSE

Przycisk DISC/INPUT

Przycisk CLEAR

Przycisk PROGRAM

Przycisk DIGITAL OUT

Podstawowe operacje wzmacniacza, takie jak przełączanie źródeł sygnału, regulacja głośności i wyciszanie są również możliwe, gdy w pilocie zdalnego sterowania ustawiony zostanie tryb obsługi odtwarzacza CD.

Przed jego użyciem, zapoznaj się z instrukcjami obsługi tych urządzeń.

Pilot zdalnego sterowanie może nie obsługiwać wszystkich produktów.

powrót do góry