PHONO

Ustawia korektor phono tej jednostki, w zależności od typu lub impedancji wkładu podłączanego gramofonu.

MM
(Domyślne):

Ustaw ten parametr dla kasety MM.

MC Low:

Użyj tego ustawienia dla kasety MC o wartości mniejszej niż 10 Ω/ohm.

MC High:

Użyj tego ustawienia dla kasety MC o wartości równej 10 Ω/ohm lub większej.

UWAGA

Jeśli zmienione zostanie to ustawienie, odtwarzany dźwięk będzie odtwarzany po około 10 sekundach. (Wskaźnik czuwania (Standby) miga na czerwono dopóki urządzenie nie będzie gotowe do użytku.)

powrót do góry