PUREST

Źródła szumu mającego wpływ na jakość dźwięku można wyciszyć w celu uzyskania lepszej jakości odtwarzania poprzez wyłączenie wszystkich wymienionych poniżej obwodów.

Obwód wyjściowy nagrywania

Obwód wykrywający stan braku sygnału

Obwód słuchawek

ON:

Włącza tryb wysokiej jakości dźwięku (tryb PUREST).

OFF
(Domyślne):

Wyłącza tryb wysokiej jakości dźwięku (tryb PUREST).

Jeżeli włączono tryb PUREST

Wyprowadzanie sygnału audio ze złącz wyjściowych nagrywarki zostaje wyłączone.

Funkcja automatycznego trybu czuwania zostaje wyłączona.

Po podłączeniu słuchawek włącza się obwód słuchawek oraz wyjście dźwięku ze słuchawek.

powrót do góry