Panel przedni

Przełącznik wyboru wejścia sygnałowego (INPUT SELECTOR)

Służy do wyboru źródła sygnału. link

Lampka podświetlenia

Lampka podświetlenia świeci się (na niebiesko).

Wyświetlacz

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji.

Wskaźnik zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Włączone: Niebieski

Tryb czuwania: Wył.

Gdy zasilanie jest Wyłączone : Wył.

Wskaźnik STANDBY

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Włączone : Wył.

Po włączeniu zasilania, do momentu, aż urządzenie będzie gotowe do użytku : Czerwony (miga)

Tryb oczekiwania : Czerwony

Gdy zasilanie jest Wyłączone: Wył.

Pokrętło VOLUME

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

Wyłącz wyjście głośnikowe podczas korzystania ze słuchawek.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania. link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

powrót do góry