Wyjaśnienie pojęć

wkładka MM/MC

Gramofon może być wyposażony we wkładkę gramofonową jednego z dwóch typów MM (Moving Magnet) lub MC (Moving Coil). Ponieważ poziomy wyjściowe dla tych dwóch typów wkładek różnią się, ustawienia korektora phono zainstalowanego w tym urządzeniu muszą być zmieniane odpowiednio do typu wkładki gramofonowej. Zmień to ustawienie w części “PHONO” menu ustawień.link

Impedancja głośników

Jest to wartość rezystancji w obwodzie prądu przemiennego, wskazywana w Ω (ohm).

Większą moc można uzyskać, gdy wartość ta jest mniejsza.

Układ zabezpieczający

Jest to funkcja zabezpieczająca podzespoły przed uszkodzeniem w momencie problemów z zasilaniem, takich jak przeciążenie, przepięcie lub nadmierna temperatura wynikające z dowolnej przyczyny.

W przypadku wystąpienia błędu w tym urządzeniu wskaźnik zasilania będzie migać na czerwono i urządzenie przełączy się w tryb oczekiwania.

powrót do góry