Włączanie urządzenia

Naciśnij przycisk Power Button na urządzeniu głównym, aby je włączyć.

Wskaźnik zasilania świeci na niebiesko.

Wskaźnik czuwania (Standby) miga na czerwono dopóki urządzenie nie będzie gotowe do użytku.

Naciśnij Power Button AMP na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć zasilanie z trybu czuwania.

Aby włączyć zasilanie, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, można również użyć przełącznika INPUT SELECTOR głównej jednostki.

Włączanie trybu czuwania

Naciśnij Power Button AMP na pilocie zdalnego sterowania.

Urządzenie przełączy się do trybu czuwania, a wskaźnik STANDBY zaświeci się na czerwono.

UWAGA

Nawet kiedy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, niektóre układy są w dalszym ciągu zasilane. Przed opuszczeniem domu lub wyjazdem na dłuższy czas należy nacisnąć przycisk Power Button na urządzeniu, aby wyłączyć zasilanie, albo odłączyć przewód zasilania.

powrót do góry