Komunikaty błędów

Jeżeli za pomocą systemu F.C.B.S. połączonych jest kilka wzmacniaczy, może wyświetlić się jeden z komunikatów błędów opisanych w poniższej tabeli. Może to oznaczać nieprawidłowe ustawienie numeru identyfikacyjnego lub niepoprawne podłączenie kabla zdalnego sterowania. Sprawdź numer identyfikacyjny lub podłączenie kabla zdalnego sterowania, posługując się poniższą tabelą. Dokładne informacje na temat ustawiania numerów identyfikacyjnych zawiera rozdział Sposób ustawiania numerów identyfikacyjnych w połączeniu F.C.B.S.link.

Wskazanie

Znaczenie

Przyczyna/Porada

ERROR 02

Kilku wzmacniaczom przypisano numer ID 2.

Przydziel wzmacniaczom różniące się numery identyfikacyjne.

ERROR 03

Kilku wzmacniaczom przypisano numer ID 3.

ERROR 04

Kilku wzmacniaczom przypisano numer ID 4.

ERROR 11

Wzmacniacze o numerach ID 2 – 4 nie mogą nawiązać komunikacji ze wzmacniaczem o numerze ID 1.

Jeśli wzmacniacz o numerze ID 1 jest wyłączony, włącz go.

Sprawdź poprawność podłączenia kabla zdalnego sterowania.

ERROR 12

Wzmacniacz o numerze ID 1 nie może nawiązać komunikacji ze wzmacniaczami o numerach ID 2 – 4.

Jeżeli numer ID 1 został nadany kilku wzmacniaczom, ustaw prawidłowo numery identyfikacyjne.

Jeżeli wzmacniacz o numerze ID 1 jest połączony z wzmacniaczem o numerze ID 0, ustaw poprawnie numery identyfukacyjne.

Sprawdź poprawność podłączenia kabla zdalnego sterowania.

powrót do góry