AUTO STBY (Auto Standby)

Określa, czy jednostka zostanie automatycznie przełączona w tryb czuwania, jeżeli nie wykryto sygnału wejściowego i nie wykonano żadnej czynności przez 30 minut.

ON
(Domyślne):

Umożliwia włączenie trybu Auto Standby.

OFF:

Wyłącza tryb Auto Standby.

Trzy minuty przed przełączeniem urządzenia w tryb oczekiwania na wyświetlaczu zaczyna być podawany pozostały czas.

W przypadku połączenia F.C.B.S. tylko urządzenie główne o numerze ID 1 aktywuje tryb oczekiwania Auto Standby. Jeżeli do urządzenia głównego o numerze ID 1 nie jest podawany żaden sygnał audio, tryb Auto Standby należy ustawić na OFF.

powrót do góry