Podłączanie przedwzmacniacza

W przypadku użycia przedwzmacniacza, podłącz go w sposób prezentowany poniżej. Dzięki temu będzie można go używać jako wzmacniacza mocy.

Włącz INPUT SELECTOR urządzenie, aby wybrać “POWER AMP” jako źródło wejściowe.

Złącza POWER AMP IN wyposażono we wtyczkę z krótkimi bolcami. Zatyczkę należy zdjąć, aby podłączyć do gniazda przedwzmacniacz. Zatyczkę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, tak aby jej nie zgubić.

Nie można wybrać “POWER AMP” przy użyciu przycisków źródła wejściowego na pilocie zdalnego sterowania.

UWAGA

Jeżeli źródłem wejściowym sygnału jest POWER AMP, funkcje regulacji głośności, wyciszania i balansu nie są dostępne. Wyreguluj głośność przy użyciu przedwzmacniacza.

Po wybraniu POWER AMP jako źródła wejściowego nie można wybrać źródła wejściowego przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Jeżeli POWER AMP jest źródłem wejściowym, wejścia głównej jednostki przesyłają sygnał z maksymalną głośnością. Sprawdź poziom wyjściowy urządzenia wejściowego przed rozpoczęciem odtwarzania i odpowiednio wyreguluj głośność.

powrót do góry