Podłączanie urządzenia rejestrującego dźwięk

UWAGA

Nie wolno podłączać zworek do gniazd wyjściowych rejestratora dźwięku (AUDIO OUT RECORDER). Może to spowodować ich uszkodzenie.

powrót do góry