Czasowe wyłączenie dźwięku (Wyciszenie)

Naciśnij przycisk MUTE.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol “ATT”, a dźwięk zostaje wyciszony.

Aby anulować, ponownie naciśnij MUTE.

Ustawianie poziomu tłumienia dźwięku w trybie wyciszenia dźwięku

Poziom wyciszenia można ustawić na jedną z następujących wartości: –20 dB, –40 dB lub –∞.

Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest –∞.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE przez 2 sekundy lub dłużej.

Poziom wyciszenia zostaje wyświetlony na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk MUTE.

Po każdym naciśnięciu przycisku wartość ustawienia poziomu wyciszenia zmienia się.

W przypadku bezczynności trwającej 2 sekundy zostaje zapisane bieżące ustawienie, a wyświetlacz powraca do normalnego trybu pracy.

powrót do góry