Połączenie F.C.B.S.

System Marantz F.C.B.S. (Floating Control Bus System) to wysokiej jakości system dźwięku służący do sterowania połączeniami między wieloma urządzeniami PM-10 (do 4 urządzeń). Do określania sterowanego urządzenia służy ustalony wcześniej numer identyfikacyjny.

Numery identyfikacyjne należy przydzielić urządzeniu sterującemu (głównemu) i urządzeniu podrzędnemu (podporządkowanemu), które otrzymuje polecenia z urządzenia głównego. W przypadku urządzeń podporządkowanych numery identyfikacyjne należy przydzielać w kolejności otrzymywania poleceń z urządzenia głównego.

Po przydzieleniu numerów identyfikacyjnych urządzeniami można sterować za pomocą połączenia. Dostępne operacje obejmują wybór źródła, sterowanie poziomem głośności, włączanie/wyłączanie wyciszenia, wyświetlacza, sterowanie barwą dźwięku itp.

Ponadto połączenie kilku urządzeń za pomocą systemu F.C.B.S. udostępnia możliwość przełączania urządzeń z trybu stereofonicznego na monofoniczny, w którym urządzenie pracuje jako monofoniczny wzmacniacz wyjściowy. Aby wykonać konieczne ustawienia, wykonaj czynności opisane w odpowiednich instrukcjach.

powrót do góry