Synchronizacja basów

W przypadku zawartości nagranej wielokanałowo, takiej jak płyty Blu-ray, nagrane efekty niskiej częstotliwości (LFE) mogą nie być zsynchronizowane lub mogą być opóźnione. Ta funkcja koryguje takie opóźnienie efektó niskiej częstotliwości (LFE).

0 ms – 16 ms Domyślne : 0 ms)

To, jak efekty niskiej częstotliwości (LFE) są opóźniane, zależy od płyty. Ustaw tę opcję na żądaną wartość.

Ustawienia “Synchronizacja basów” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Ten parametr można ustawić, jeśli sygnał LFE jest zawarty w sygnale wejściowym.

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb wejściowy ustawiony jest na “7.1CH IN”.

powrót do góry