Parametr Surround

Użytkownik może dopasować efekty przestrzenne dźwięku surround do własnych preferencji.

Pozycje (parametry), które można zmieniać zależą od źródła sygnału wejściowego oraz aktualnie wybranego trybu dźwiękowego.

Niektóre ustawienia nie mogą być wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania.

Ustawienia “Parametr Surround” są zapisywane dla każdego trybu dźwięku.

Cinema EQ

Dodaje nieco łagodności wyższym tonom w ścieżkach dźwiękowych filmów, aby wygładzić dźwięk i poprawić jego przejrzystość.

Włącz:

“Cinema EQ” jest stosowany.

Wył.
(Domyślne):

“Cinema EQ” nie jest stosowany.

Nie można ustawić tej opcji, gdy włączony jest tryb dźwięku “Direct”, “Pure Direct”, “Stereo” oraz “Tryb dźwięku oryginalny”.

Loudness Management

Ustawienie to decyduje, czy dźwięk jest odtwarzany zgodnie z parametrami “Kompresja dynamiki”, czy też jest odtwarzany bezpośrednio bez kompresji dynamiki dźwięku zapisanego na płycie.

Włącz
(Domyślne):

Wyjścia są podane w oparciu o włączenie ustawień dokonanych w “Kompresja dynamiki” i funkcji normalizacji dialogów.

Wył.:

Parametry “Kompresja dynamiki” i Normalizacja dialogów są wyłączone, a sygnał z płyty jest odtwarzany w oryginalnym brzmieniu.

“Loudness Management” można ustawić, gdy źródłem sygnału wejściowego jest Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i Dolby Atmos.

Kompresja dynamiki

Kompresja dynamiki (różnica między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem).

Automatyczna:

Włączenie/wyłączenie automatycznej kompresji dynamiki zgodnie ze źródłem.

Niska / Średnia / Wysoka:

Ustawia poziom kompresji.

Wył.:

Kompresja dynamiki jest zawsze wyłączona.

“Kompresja dynamiki” może być ustawione, gdy jest wysyłany sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos lub DTS.

Ustawieniem standardowym jest “Wył.”. Gdy źródłem sygnału wejściowego jest Dolby TrueHD lub Dolby Atmos, domyślnym ustawieniem jest “Automatyczna”.

Doprowadzając sygnał DTS, nie można ustawić opcji “Automatyczna”.

Kontrola dialogu

Dostosowanie głośności dialogów w filmach, wokalu w muzyce itp. w celu ułatwienia słuchania.

0 – 6 (Domyślne : 0)

Dostępne po doprowadzeniu sygnału DTS:X zgodnego z funkcją Kontrola dialogu.

Efekty niskiej częst.

Ustawienie poziomu efektów niskiej częstotliwości (LFE).

Gdy parametr “Tryb wejściowy” ma inne ustawienie niż “7.1CH IN”

-10 dB – 0 dB (Domyślne: 0 dB)

Gdy parametr “Tryb wejściowy” ustawiony jest na “7.1CH IN”

0 dB / +5 dB / +10 dB / +15 dB (Domyślne: +10 dB)

Ustawienie możliwe jest, gdy sygnał LFE znajduje się w sygnale wejściowym.

Parametr ten można ustawić, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, DTS lub DVD-Audio.

W celu prawidłowego odtwarzania różnych zapisów, zalecamy ustawienie następujących wartości.

Źródła Dolby Digital: 0 dB

Źródła filmowe DTS: 0 dB

Źródła muzyczne DTS : -10 dB

Wirtualizer Głośnikowy

Funkcja Wirtualizer Głośnikowy ulepsza dźwięk surround i kanały głośników wysokich do tworzenia otaczającego wirtualnego efektu surround.

Włącz
(Domyślne):

Włącza “Wirtualizer Głośnikowy”.

Wył.:

Wyłącza “Wirtualizer Głośnikowy”.

Opcję tę można wybrać, jeżeli wybranym trybem dźwiękowym jest “Dolby Atmos”, “Dolby Surround” albo taki tryb dźwięku, który ma w nazwie “+Dolby Surround”.

Użyteczne, gdy nie są używane głośniki wysokie, sufitowe lub Dolby Atmos Enabled albo gdy nie są używane głośniki surround.

Sygnał audio nie jest wyprowadzany z tylnego głośnika sorround, jeżeli “Wirtualizer Głośnikowy” jest ustawione na “Włącz”, kiedy “Konfig. głośników” - “Tył Surr.” jest ustawiony w menu na “1 głośnik”.

DTS Neural:X

DTS Neural:X Rozszerza sygnały dźwiękowe nie oparte na obiektach i optymalizuje je do posiadanej konfiguracji głośników.

Włącz
(Domyślne):

Korektor “DTS Neural:X” jest stosowany.

Wył.:

Funkcja “DTS Neural:X” nie jest używana.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest DTS:X lub DTS:X MSTR.

IMAX

Ustawia tryb dźwięku do odtwarzania zawartości IMAX.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatycznie włącza tryb IMAX, gdy wykryta zostanie zawartość IMAX.

Włącz:

Włącza ustawienia IMAX dla strumieniowego przesyłania zawartości IMAX, gdy automatyczne wykrywanie nie jest możliwe.

Wył.:

Wyłącza tryb IMAX.

W przypadku przesyłania strumieniowego treści IMAX z usługi przesyłania strumieniowego online przy użyciu aplikacji telewizyjnych lub aplikacji odtwarzacza (takich jak Blu-ray), urządzenie to może automatycznie nie wykryć sygnału jako treści IMAX. W takim przypadku można włączyć tryb IMAX, ustawiając ręcznie ten parametr na pozycję “Włącz”.

To ustawienie można zmienić tylko wtedy, “Włącz” gdy wprowadzana jest zawartość kanału DTS 5.1 nagrana jako IMAX DTS.

Nie można wybrać tego ustawienia, gdy są używane słuchawki.

Ustawienia dźw. IMAX

Możesz skonfigurować specjalne ustawienia audio IMAX, aby odtworzyć warunki kina IMAX.

Automatyczna
(Domyślne):

Stosuje zoptymalizowane ustawienia głośników w celu stworzenia środowiska podobnego do kina IMAX.

Ręczne:

Ręcznie ustawia “Filtr górnoprzepustowy”, “Filtr dolnoprzepustowy” oraz “Tryb subwoofera”.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest “IMAX DTS” lub “IMAX DTS:X”.

“Głośniki” - “Odcięcie”, “Basy” - “Tryb subwoofera” oraz “LPF dla LFE” w menu nie mogą być zastosowane podczas odtwarzania IMAX.

Filtr górnoprzepustowy

Ustaw częstotliwość graniczną filtru górnoprzepustowego dla wszystkich głośników podczas odtwarzania IMAX.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (domyślnie: 80 Hz)

Można to określić, gdy w ustawieniach “Ustawienia dźw. IMAX” wybrano “Ręczne”.

Filtr dolnoprzepustowy

Ustaw częstotliwość graniczną filtru dolnoprzepustowego sygnału LFE podczas odtwarzania IMAX.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz /
200 Hz / 250 Hz (Domyślnie: 120 Hz)

Można to określić, gdy w ustawieniach “Ustawienia dźw. IMAX” wybrano “Ręczne”.

Tryb subwoofera

Ustaw sygnał basowy, który ma być odtwarzany przez subwoofer podczas odtwarzania IMAX.

Włącz:

Sygnał niskiej częstotliwości wszystkich głośników jest dodawany do sygnału LFE z subwoofera. Odtwarzany jest sygnał LFE i składowa basowa każdego głośnika.

Wył.
(Domyślne):

Odtwarzany jest tylko sygnał LFE.

Można to określić, gdy w ustawieniach “Ustawienia dźw. IMAX” wybrano “Ręczne”.

Auro-Matic 3D Ustaw.

Wybiera Auro-Matic 3D Ustaw. w celu dokładnego dopasowania odtwarzania Auro-3D do konkretnego materiału audio.

Małe:

Ustawienie “Małe” jest idealne w przypadku muzyki pop i kameralnej.

Średnie
(Domyślne):

“Średnie” najlepiej sprawdza się w przypadku jazzu lub standardowych filmów i programów telewizyjnych.

Duże:

Ustawienia “Duże” jest idealne w przypadku zapisów na dużych przestrzeniach (np. zapisy orkiestrowe).

Film:

Ustawienie “Film” jest idealne dla zapewnienia doświadczenia efektu dużego kina podczas oglądania filmów (np. filmy akcji z dużymi eksplozjami).

Mowa:

“Mowa” doskonale nadaje się do nagrań, w których przeważają dialogi (np. wiadomości) i w których praktycznie nie występują charakterystyczne informacje przestrzenne.

Opcję tę można wybrać, jeśli zostanie ustawiony tryb dźwięku Auro-3D.

Opcji tej nie można wybrać, jeśli sygnał wejściowy zawiera sygnały Auro-3D z kanałem górnym.

Auro-Matic 3D Siła

Zmiany poziomu kanałów zmiksowanych w górę w stosunku do oryginalnego sygnału wejściowego.
Wartość mieści się w zakresie od 1 (brak miksowania w górę) do 16 (najwyższy poziom, który zapewnia maksymalny efekt).

1–16 (Domyślnie: 10)

Opcję tę można wybrać, jeśli zostanie ustawiony tryb dźwięku Auro-3D.

Opcji tej nie można wybrać, jeśli sygnał wejściowy zawiera sygnały Auro-3D z kanałem górnym.

Tryb Auro-3D

Kiedy dekodowanie Auro-3D jest aktywne, należy wybrać sposób przekazywania dźwięku do wszystkich głośników.

Расширенный
(Domyślne):

Wprowadzana treść Auro-3D jest przedłużana do dodatkowych głośników. Dźwięk będą przekazywać wszystkie głośniki skonfigurowane dla opcji Auro-3D.

Direct:

Wprowadzana treść Auro-3D jest przesyłana bezpośrednio do każdego z odpowiednich kanałów. Do głośników dodatkowych nie jest przesyłana żadna treść.

Funkcji tej można użyć, kiedy sygnał wejściowy zawiera sygnał Auro-3D, a tryb dźwięku jest ustawiony na Auro-3D.

Wybór głośników

Umożliwia skonfigurowanie ustawień głośników emitujących dźwięk.

Podłogowe:

Odtwarzanie bez wysokich głośników.

Podłogowe i górne
(Domyślne):

Odtwarzanie z wysokimi głośnikami.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest tryb dźwięku oryginalny.

Subwoofer

Włączenie lub wyłączenie subwoofer.

Włącz
(Domyślne):

Subwoofer jest używany.

Wył.:

Subwoofer nie jest używany.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest “Direct” lub “Stereo”, a w menu “Tryb subwoofera” jest ustawiony na “LFE+Main”. link

Domyślne

Ustawienia “Parametr Surround” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry