Wyjaśnienie pojęć

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle oraz iPod touch można użyć dla skopiowania lub odtwarzania materiałów nie chronionych prawami autorskimi lub też materiału, którego kopiowanie lub odtwarzanie dla celów prywatnych jest prawnie dopuszczone. Naruszanie praw autorskich jest prawnie zabronione.

Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™. Rozwiązanie chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey DSX® oraz Audyssey LFC™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Audyssey Laboratories.

Znak słowny® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround oraz symbol podwójnego “D” są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Aby dowiedzieć się więcej o patentach DTS, wejdź na stronę http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol, & DTS oraz wraz z Symbolem są zastrzeżonymi znakami towarowymi oraz DTS-HD Master Audio i DTS Neo:X | 11.1 to znak towarowy firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrót “HDMI”, logo “HDMI” oraz nazwa “High-Definition Multimedia Interface” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie przeszło test interoperacyjności przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

Adobe, logo Adobe i Reader są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Uaktualnienie (Auro-3D)

Wyprodukowano na licencji Auro Technologies.
Auro-3D® i powiązane symbole są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Auro Technologies. Wszystkie materiały zawarte w tej pracy są chronione prawem autorskim i nie wolno ich powielać, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, publikować ani transmitować bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Auro Technologies NV, a w przypadku materiałów stron trzecich, właściciela danej treści. Nie wolno zmieniać ani usuwać żadnych znaków towarowych, informacji o prawach autorskich ani innych informacji z kopii treści.

Auro Technologies: e-mail [email protected],
telefon +32-(0)-14314343, faks +32-(0)-14321224, www.auro-technologies.com

powrót do góry