Włączanie podświetlenia

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski SET i przycisk światła dopóki wskaźnik “ON” nie zamiga dwa razy.

powrót do góry