Wyłączenie podświetlenia

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski SET i przycisk światła dopóki wskaźnik “OFF” nie zamiga dwa razy.

powrót do góry