Sterowanie urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej

Parametr “Sterowanie IP” ustaw na “Zawsze wł.”. link
Za pomocą “Informacja” sprawdź adresu IP tego urządzenia. link
Uruchom przeglądarkę internetową.
Wprowadź w polu adresowym przeglądarki adres IP przypisany do amplitunera.

Przykładowo, jeżeli adresem IP przypisanym do amplitunera jest “192.168.100.19”, wprowadź “http://192.168.100.19”.

Gdy wyświetlane jest menu główne, kliknij menu, którym zamierzasz się posłużyć.

Można używać funkcji “Save” i “Load” do zapisywania lub przywoływania różnych ustawień funkcji, używając kontroli przez sieć na komputerze.

Aby zapamiętać ustawienia, kliknij opcję “Save” na ekranie menu Ustawienia.

Aby przywołać ustawienia, kliknij opcję “Load” na ekranie menu Ustawienia.

Zalecamy używanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych.
Internet Explorer 10 lub późniejsza
Mozilla Firefox 24 lub późniejsza
Google Chrome 29 lub późniejsza
Safari 5.x lub późniejsza

powrót do góry