Ställa in fjärrkontrollens funktioner till driftläget förstärkare

Håll inne ENTER och siffran 1 samtidigt på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder.

Fjärrkontrollens driftläge återgår till fabriksinställningarna när batterierna avlägsnas. Konfigurera fjärrkontrollens driftlägen på nytt när du har bytt batterier.

Tillbaka upp