Lyssna på Internet-radio

Tryck på INTERNET RADIO.
Välj vilken station du vill spela upp.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Button_PlayPause Mz

Avspelning / Paus

Button_Square White Mz

Stopp

Button_Skip Left Mz Button_Skip Right Mz

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

Markör upp/ned

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

BACK

Gå upp en nivå i hierarkin

FAVORITES

Favoritlistan i HEOS visas. länk

INFO

Byta namn på radiostation och byta filformat

QUEUE

Visar spelkön

Flower Mark Aktiverad vid uppspelning av Podcasts.

Tecken som inte kan visas ersätts med ”.” (punkt).

OBSERVERA

Databastjänsten med Internet-radiotjänster kan utan förvarning stängas av eller på annat sätt göras ej tillgänglig.

Tillbaka upp