Diagnostyka

Służy do sprawdzania połączenia sieciowego.

Połączenie fizyczne

Sprawdza fizyczne połączenie portu sieci LAN.

OK

Błąd:

Kabel LAN nie jest podłączony. Sprawdź podłączenie.

Podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN, wyświetlone będzie “Połączenie      Wi-Fi”.

Dostęp routera

Sprawdza połączenie między urządzeniem i routerem.

OK

Błąd:

Niepowodzenie komunikacji z routerem. Sprawdź ustawienia routera.

Dostęp do internetu

Sprawdza, czy to urządzenie ma dostęp do Internetu (WAN).

OK

Błąd:

Nie można się połączyć z Internetem. Sprawdź środowisko połączenia internetowego lub ustawienia routera.

powrót do góry