Poziom sygnału

Funkcja ta koryguje poziom odtwarzania dla wybranego źródła sygnału audio.

Ustaw, jeżeli występują różnice poziomu sygnału pomiędzy różnymi źródłami.

Poziom sygnału

Gdy źródłem wejściowym jest “HEOS Music”

-12 dB – +12 dB (Domyślne : 0 dB)

Wejścia analogowe / Wejścia cyfrowe

Gdy źródło wejściowe jest inne niż “HEOS Music”

-12dB – +12dB (Domyślne : 0dB)

Analogowy poziom wejściowy może być ustawiony niezależnie dla źródeł wejściowych, do których w “Przypisanie wejść” przypisane jest ustawienie “ANALOG”. link

Cyfrowy poziom wejściowy może być ustawiony niezależnie dla źródeł wejściowych, do których w “Przypisanie wejść” przypisane jest ustawienie “DIGITAL”. link

Ustawienia “Poziom sygnału” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry