Odtwarzanie plików przechowywanych na komputerze lub serwerze NAS

Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby odtwarzać pliki muzyczne lub listy odtwarzania przechowywane na dostępnych w sieci lokalnej serwerach plików DLNA.

Naciśnij przycisk HM_Button (HEOS Music).
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz “Serwery muzyczne”, a następnie naciśnij ENTER.
GUI MusicServers LEGO2 mz
Wybierz nazwę podłączonego do sieci komputera lub serwera NAS (Network Attached Storage).
Przeglądaj muzykę z komputera/urządzenia NAS i wybieraj pliki do odtwarzania.

Po wyborze pliku do odtwarzania pojawi się pytanie o sposób uporządkowania muzyki w kolejce.

Odtwórz Teraz:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po aktualnie odtwarzanej ścieżce i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę:

Pozwala wyczyścić kolejkę i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Następny:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po bieżącej piosence i odtworzyć ją po zakończeniu tej piosenki.

Dodaj na Koniec Kolejki:

Pozwala dodać pozycję na koniec kolejki.

Browse music 02 mz
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Odtwórz Teraz” lub “Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę”, a następnie naciśnij ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Now Playing 02 mz

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right

Odtwarzanie

Pause

Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

HOME

Przejdź do ekranu początkowego

Każde naciśnięcie przycisku STATUS amplitunera powoduje przełączenie wyświetlacza między wyświetlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy oraz nazwy albumu.

Jeżeli pliki WMA (Windows Media Audio), MP3 lub MPEG-4 AAC zawierają okładkę albumu, może on być wyświetlany w trakcie odtwarzania plików muzycznych.

W przypadku użycia Windows Media Player wer. 11 lub późniejszej, można wyświetlać okładki albumów zapisanych w plikach WMA (Windows Media Audio).

UWAGA

W przypadku odtwarzania plików muzycznych z komputera lub serwera NAS podłączonego za pomocą sieci bezprzewodowej LAN, w zależności od parametrów posiadanej sieci bezprzewodowej, może dochodzić do przerywania dźwięku. W takim wypadku należy wykonać połączenie, używając przewodowej sieci LAN.

Kolejność, w jakiej wyświetlane są ścieżki/pliki zależy od ustawień serwera. Niekiedy, ze względu na ustawienia serwera, ścieżki/pliki nie są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, a wyszukiwanie po pierwszej literze może nie działać prawidłowo.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry