Wyjście wyzwalania 1 / Wyjście wyzwalania 2

Wybierz warunki włączenia wyjścia wyzwalania.

Więcej informacji o podłączeniu gniazd DC OUT można znaleźć w punkcie Gniazda DC OUTlink.

Ustawienia dla strefy (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

Wyjście wyzwalające (Trigger out) uaktywniane jest przez połączenie z zasilaniem strefy ustawionej na “Włącz”.

Ustawienia dla źródła sygnału wejściowego

Wyzwalacz (Trigger out) włączy się, gdy wybrane jest źródło wyjściowe ustawione na “Włącz”.

Przy ustawieniach dla monitora HDMI

Uaktywnij wyjście wyzwalające (Trigger out), gdy monitor HDMI ustawiony jest na “Włącz”.

Włącz:

Uaktywnione wyjście wyzwalające.

– – –:

Wyjście wyzwalające nie jest w tym trybie uaktywnione.

powrót do góry