Instalacja głośników

Określ system głośnikowy w zależności od liczby posiadanych głośników i zamontuj każdy z głośników oraz subwoofer w pomieszczeniu odsłuchowym.
Instalacja głośników jest wyjaśniona na przykładzie typowej instalacji.

FL/FR (Przedni
głośnik lewy/prawy):

Ustaw FRONT lewy i prawy głośnik w jednakowej odległości od głównej pozycji odsłuchowej. Odległość między obydwoma zestawami głośnikowymi a telewizorem również powinna być jednakowa.

C (Środkowy
głośnik):

Umieść głośnik CENTER z przodu i pośrodku telewizora, pomiędzy przednimi głośnikami lewym i prawym.

SL/SR (Głośnik
surround lewy/prawy):

Ustaw głośniki SURROUND lewy i prawy w równej odległości na lewo i prawo od głównej pozycji odsłuchowej. Jeśli nie posiadasz tylnych głośników surround, przesuń głośniki surround nieco w tył w stosunku do pozycji odsłuchowej.

SBL/SBR(Głośnik tylny surround lewy/prawy):

Ustaw głośniki SURROUND BACK lewy i prawy w równej odległości na lewo i prawo od głównej pozycji odsłuchowej i bezpośrednio za główną pozycją odsłuchową. W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround (SB) ustaw go bezpośrednio za pozycją odsłuchową.

FWL/FWR

(Szerokie przednie głośniki lewy/prawy):

Ustaw lewy i prawy głośnik FRONT WIDE poza głośnikiem przednim lewym i prawym tak, aby między wszystkimi przednimi głośnikami występowała ta sama odległość.

SW 1/2 (Subwoofer) :

Ustaw SUBWOOFER w dogodnym miejscu w pobliżu głośników przednich. Jeśli posiadasz dwa subwoofery, ustaw je symetrycznie w poprzek przedniej części pomieszczenia.

FHL/FHR (Przedni wysoki głośnik lewy/prawy):

Ustaw FRONT HEIGHT głośnik lewy i prawy bezpośrednio powyżej głośników przednich. Zamontuj je tak blisko sufitu, jak to możliwe i skieruj je w stronę głównej pozycji odsłuchowej.

TFL/TFR (Górny przedni głośnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP FRONT głośnik lewy i prawy na suficie, nieznacznie przed główną pozycją odsłuchową i dopasuj do przednich głośników lewego i prawego.

TML/TMR (Górny środkowy głośnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP MIDDLE głośnik lewy i prawy bezpośrednio powyżej głównej pozycji odsłuchowej i dopasuj do przednich głośników lewego i prawego.

TRL/TRR (Górny tylny głośnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP REAR głośnik lewy i prawy na suficie, nieznacznie za główną pozycją odsłuchową i dopasuj do przednich głośników lewego i prawego.

RHL/RHR (Tylny wysoki głośnik lewy/prawy):

Ustaw REAR HEIGHT głośnik lewy i prawy bezpośrednio za główną pozycją odsłuchową. Zamontuj je tak blisko sufitu jak to możliwe i dopasuj do lewego i prawego głośnika przedniego.

Uaktualnienie (Auro-3D)

SHL/SHR (Górny surround lewy/prawy):

Ustaw lewy i prawy głośnik SURROUND HEIGHT bezpośrednio powyżej głośników surround.

TS
(Sufitowy surround):

Ustaw głośnik TOP SURROUND bezpośrednio powyżej głównej pozycji odsłuchowej i dopasuj do głośnika kanału centralnego.

FDL/FDR (Przedni lewy/prawy głośnik Dolby):

Ustaw głośnik FRONT Dolby Atmos Enabled na przednim głośniku. W przypadku głośnika Dolby Atmos Enabled zintegrowanego z przednim głośnikiem, umieść głośnik Dolby Atmos Enabled zamiast przedniego głośnika.

SDL/SDR (Lewy/prawy głośnik Dolby Surround):

Ustaw głośnik SURROUND Dolby Atmos Enabled na głośniku surround. W przypadku głośnika Dolby Atmos Enabled zintegrowanego z głośnikiem surround, umieść głośnik Dolby Atmos Enabled zamiast głośnika surround.

BDL/BDR (Tylny lewy/prawy głośnik Dolby):

Ustaw głośnik BACK Dolby Atmos Enabled na tylnym głośniku surround. W przypadku głośnika Dolby Atmos Enabled zintegrowanego z tylnym głośnikiem surround, umieść głośnik Dolby Atmos Enabled zamiast tylnego głośnika surround.

Informacje o głośnikach Dolby Atmos Enabled

Głośniki Dolby Atmos Enabled odbijają dźwięk od sufitu, aby umożliwić dźwiękowi nadejście zza głowy przy użyciu specjalnego głośnika skierowanego do góry, który jest umieszczony na podłodze.

Można cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos 3D nawet w miejscu, gdzie głośniki nie mogą być zainstalowane na suficie.

To urządzenie jest kompatybilne z Audyssey DSX®, Dolby Atmos oraz DTS Neo:X, które oferują szersze i głębsze odczucie dźwięku surround. link, link, link
Do korzystania z Audyssey DSX®, należy zainstalować przednie szerokie głośniki lub przednie wysokie głośniki.

Poniższą ilustrację należy potraktować jako przykład sposobu podłączenia każdego głośnika. Wysokość nie musi być dokładnie taka sama.

Uaktualnienie (Auro-3D)

W przypadku montażu głośników 7.1-kanałowych z tylnymi głośnikami surround

∗1:22° - 30°  ∗2:90° - 110°  ∗3:135° - 150°

W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround ustaw go bezpośrednio za pozycją odsłuchową.

W przypadku gdy 9.1-kanałowe głośniki są zamontowane przy użyciu szerokich przednich głośników

∗1: 22° - 30°  ∗2: 55° - 60°  ∗3: 90° - 110°  ∗4: 135° - 150°

W przypadku, gdy zainstalowano głośniki 5.1-kanałowe

∗1:22° - 30°  ∗2:120°

Układ zawierający wysokie i górne głośniki

Przykładowy układ Dolby Atmos

Kombinacja układu 7.1-kanałowego z tylnym głośnikiem surround i górnymi przednimi/tylnymi głośnikami.

DTS Neo:X Przykład układu

Kombinacja układu 9.1-kanałowego z tylnym głośnikiem surround/przednimi szerokimi górnymi głośnikami i przednimi wysokimi głośnikami.

Uaktualnienie (Auro-3D)

Przykładowy układ Auro-3D

Kombinacja głośników 5.1-kanałowych i Przednie górne/Surround ścienne/Sufitowy Surround.

powrót do góry