Usuń zapisane kody zdalnego sterowania

Kody można usunąć na trzy sposoby: według przycisków, źródeł i według całej zawartości pamięci.

Usuń kody zdalnego sterowania dla każdego przycisku

Naciśnij i przytrzymaj SET dopóki nie zamiga wskaźnik LEARN.
Naciśnij przyciski wyboru źródła, aby wybrać źródło sygnału, które ma zostać usunięte.

Kod źródła wejściowego jest pokazany na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

Naciśnij i przytrzymaj POWER Power Button , a następnie naciśnij dwukrotnie zapamiętany przycisk, który ma zostać usunięty.

Na wyświetlaczu zdalnego sterowania zostanie wyświetlone “ERASE”.

Naciśnij przycisk SET.

Wskaźnik LEARN wyłączy się.

Usuń kody zdalnego sterowania dla każdego źródła wejściowego

Naciśnij i przytrzymaj SET dopóki nie zamiga wskaźnik LEARN.
Naciśnij i przytrzymaj POWER Power Button , a następnie naciśnij dwukrotnie zapamiętane przyciski wyboru źródła wejściowego, które mają zostać usunięte.

Na wyświetlaczu zdalnego sterowania zostanie wyświetlone “ERASE”.

Naciśnij przycisk SET.

Wskaźnik LEARN wyłączy się.

Usuń kody zdalnego sterowania dla wszystkich źródeł wejściowych

Naciśnij i przytrzymaj SET dopóki nie zamiga wskaźnik LEARN.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER Power Button , a następnie naciśnij dwa razy AVR.

Na wyświetlaczu zdalnego sterowania zostanie wyświetlone “ERASE”.

Naciśnij przycisk SET.

Wskaźnik LEARN wyłączy się.

powrót do góry