Podgląd fotografii współdzielonych przez poszczególnych użytkowników

Przygotowanie do odtwarzania.

Sprawdź środowisko sieciowe, a następnie włącz zasilanie amplitunera. (Podłączenie do sieci domowej (LAN)link)

Naciśnij przycisk ONLINE MUSIC.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “Flickr”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Add Flickr Contact”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wprowadź nazwę ekranową, którą chcesz dodać do “Contact” (Nazwa ekranowa: Nazwa użytkownika, którą chcesz wyświetlić).

Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj się ze Użycie klawiatury ekranowejlink.

Po wpisaniu danych w obszarze “Contact” naciśnij przycisk “OK”.

Nazwa ekranowa zostanie dodana do obszaru “Contact”, a nazwa ekranowa wprowadzona w kroku 5 jest wyświetlana na górnym ekranie serwisu Flickr.

W przypadku wprowadzenia nazwy ekranowej, która nie istnieje, wyświetlony zostanie komunikat “Nie znaleziono podanego kontaktu Flickr”. Sprawdź i wprowadź poprawną nazwę ekranową.

Użyj shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać nazwę ekranową dodawaną do “Contact”, a następnie naciśnij ENTER.
Posługując się przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse , wybierz stację, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Favorites :

Wyświetla ulubione fotografie określonego użytkownika.

Photostream :

Wyświetla listę fotografii udostępnionych.

PhotoSets :

Wyświetla listę folderu (albumu fotografii).

Contacts :

Wyświetla nazwę ekranową używaną przez określonego użytkownika w części Contacts.

Remove this Contact :

Kasuje użytkownika z kontaktów Flickr.

Add this Contact :

Dodaje użytkownika do kontaktów Flickr.

Posługując się przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right , wybierz stację, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlone wybrane zdjęcie.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

ENTER

Odtwarzanie

Square Black

Stop

ENTER

Odtwarzanie

(Naciśnij i przytrzymaj) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Wyświetl poprzednie zdjęcie / Wyświetl następne zdjęcie

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

HOME

Przejdź do ekranu początkowego

powrót do góry