Odtwarzanie utworów z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad

Po uaktualnieniu “iPhone/iPod touch/iPad” do iOS 4.2.1 lub wersji późniejszej, można przesyłać strumieniowo muzykę zapisaną na “iPhone/iPod touch/iPad” bezpośrednio do tego urządzenia.

Podłącz urządzenie iPhone, iPod touch lub iPad Wi-Fi do tej samej sieci, co to urządzenie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Odtwórz utwór na urządzeniu iPhone, iPod touch lub iPad.

Triangle-waku na ekranie urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad wyświetlany jest.

Kliknij Ikonę AirPlay Triangle-waku .
Wybierz głośniki (urządzeń), które zamierzasz użyć.

powrót do góry