Felmeddelanden

När flera PM-12 SE-enheter ansluts via F.C.B.S. kan de felmeddelanden som beskrivs i tabellen nedan visas på displayen. I sådana fall, kan ID-numret eller fjärrkontrollanslutningen vara trasiga. Kontrollera ID-numret och fjärrkontrollanslutningen, och referera till tabellen nedan. För information om inställning av ID-nummer, se Hur du ställer in ID-numret för F.C.B.S.länk.

Indikering

Betydelse

Orsak / Åtgärd

ERROR 02

Flera förstärkare har ID-nr 2.

Förse förstärkarna med olika ID-nummer.

ERROR 03

Flera förstärkare har ID-nr 3.

ERROR 04

Flera förstärkare har ID-nr 4.

ERROR 11

Förstärkarna med ID Nr. 2-4 kan inte kommunicera med den förstärkare som har ID Nr. 1.

Om förstärkaren med ID Nr. 1 inte är påslagen, slå PÅ den.

Kontrollera att fjärrkontrollkabeln är korrekt ansluten.

ERROR 12

Förstärkaren med ID Nr. 1 kan inte kommunicera med de förstärkare som har ID Nr. 2-4.

Om flera förstärkare har ID Nr. 1, ställ in ID-numren korrekt.

Om förstärkaren med ID Nr. 1 är ansluten till förstärkaren med ID Nr. 0, ställ in ID numren korrekt.

Kontrollera att fjärrkontrollkabeln är korrekt ansluten.

Tillbaka upp