Ansluta inspelningsutrustning

Conne recorder PM12SE
OBSERVERA

Sätt aldrig i kortslutningsbryggan i inspelningsutgången (AUDIO OUT RECORDER). Detta kan skada utrustningen.

Tillbaka upp