Ansluta flera PM-12 SE-enheter (F.C.B.S.-anslutning)

Marantz F.C.B.S. (flytande bussystem för styrning) är ett högkvalitativt ljudsystem för att koppla samman styrningen av flera PM-12 SE-enheter (upp till 4 enheter). Varje enhet kontrolleras via ett ID-nummer som registreras i förväg.

ID-numren måste ställas in på en enhet (masterenhet) och en underordnad enhet (slavenhet) som får sina kommandon från masterenheten. För slavenheter, registreras ID-numren i den ordning kommandon tas emot från masterenheten.

ID-nummer kan tilldelas enheter som ansluts via F.C.B.S. för att utföra sammankopplade åtgärder, t.ex. växla ingångskälla, justera volymen, tysta ljudet, justera volymbalansen, justera ljudkvaliteten och trimma skärmens ljusstyrka.

Utöver detta har F.C.B.S.-anslutningen av flera PM-12 SE-enheter funktionen att den växlar den här enhetens utsignal från stereo till mono så att enheten kan användas som en enkanalig förstärkare. Följ respektive instruktion för att göra de inställningar som krävs.

Tillbaka upp