Anslutningar

OBSERVERA

Sätt inte i strömsladden förrän alla anslutningar har slutförts.

Bunta inte ihop nätkablarna med anslutningskablarna. Om man gör det kan det uppstå brus och störningar.

Kablar som används för anslutningarna

Använd de kablar som passar till de enheter du vill ansluta.

Högtalarkabel

Conn Cable sp PM10

Ljudkabel

Conn Cable A Wh

Fjärranslutningskabel

Conn Cable R

Tillbaka upp