Ansluta en förförstärkare

Om du använder en förförstärkare ska den anslutas enligt anvisningarna nedan och du kan sedan använda den här enheten som en effektförstärkare.

Conne Preamp PM12SE
Vrid INPUT SELECTOR på huvudenheten för att välja ingångskällan till “PWR AMP”.

Du kan inte använda ingångskällans växlingsknappar på fjärrkontrollen för att välja “PWR AMP”.

Det är inte möjligt att justera volymen, tysta ljudet eller att justera volymbalansen (LEVEL) och ljudkvaliteten (BASS/TREBLE) när ingångskällan är “PWR AMP”. Dessa justeras via förförstärkaren som är ansluten till enheten.

Du kan inte använda fjärrkontrollen för att välja ingångskälla om ingångskällan är inställd till “PWR AMP”.

OBSERVERA

När ingångskällan är “PWR AMP” kommer utgångarna på huvudenheten att spelas vid maxvolym. Kontrollera utgångsnivån på ingångsenheten innan du spelar den och justera volymen.

Tillbaka upp