ATT LEVEL (Attenuation Level)

Anger hur mycket volymen sänkas när MUTE-knappen används.

-20 dB/-40 dB/-∞(Standard: -∞)

“ATT” visas på displayen om MUTE-knappen används när -20 dB eller -40 dB är valt.

“MUTE” visas på displayen om MUTE-knappen används när -∞ är valt.

Tryck på MUTE-knappen igen för att avbryta inställningen och återgå till originalvolymen.

Tillbaka upp