Tips

Jag vill ange hur mycket volymen ska sänkas när MUTE-knappen används

-20 dB, -40 dB eller -∞ kan väljas. länk

Jag vill stänga av belysningen på huvudpanelens båda sidor

Släck belysningen. länk

Jag vill använda två eller fler PM-12 SE-enheter för högkvalitativ uppspelning

Använd stereons dubbelförstärkaranslutningar.länk

Använd anslutningarna för flerkanalig uppspelning. länk

Jag vill använda enhetens fjärrkontroll till en CD-spelare från Marantz

Tryck på REMOTE MODE CD-knappen för att byta till fjärrkontrolläget för CD-spelare. länk

Mer information finns i CD-spelarens bruksanvisning.

Jag vill använda den här enheten som effektförstärkare

Anslut en förförstärkare till POWER AMP IN-anslutningarna på den här enheten. länk

Tillbaka upp