Ansluta uppspelningsutrustning

Du kan koppla skivspelare, radioapparater, CD-spelare eller nätverksspelare till enheten.

Ställ in den här enhetens phono-utjämnare i enlighet med typen av skivspelarpickup som ska anslutas i “PHONO”-delen av inställningsmenyn. länk

Om du ställer in denna enhets ingångskälla på “PHONO” och höjer volymen utan att någon skivspelare är ansluten kan det höras ett “brummande” ljud från högtalarna.

Conne player PM12SE
OBSERVERA

Den här enhetens jordanslutning (SIGNAL GND) är inte en jordpunktanslutning. Bruset kan minskas genom att använda den här anslutningen om det är mycket brus. Observera att beroende på vilken skivspelare du har kan anslutningen av jord få motsatt effekt och öka bruset. I detta fall är det inte nödvändigt att ansluta jordledningen.

PHONO-ingångarna har försetts med en kortslutningsbrygga. Ta loss bryggan vid anslutning av en skivspelare. För eventuell bruk i framtiden bör du förvara bryggan på en säker plats där det inte finns risk att den tappas bort.

Tillbaka upp