Förklaring av termer

MM/MC-pickup

Det finns två typer av pickuper - MM (Moving Magnet) och MC (Moving Coil) - för analoga skivspelare. Eftersom uteffekten för dessa två typer av pickuper skiljer sig åt ska inställningen för PHONO-equalizern i enheten ställas in efter den typ av pickup som sitter i skivspelaren. Ändra denna inställning i “PHONO”-delen av inställningsmenyn. länk

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer.

Tillbaka upp